Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Особливості впровадження курсу «Вступ до історії України та громадянської освіти» в освітній процес у 5 класах НУШ

Мета тренінгу: ознайомити педагогів з особливостями модельної програми «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5–6 класи інтегрований курс»; розкрити особливості та перспективи викладання інтегрованого курсу історії України та громадянської освіти у 5 класі

Зміст тренінгу: Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» 95 модельним навчальним програмам для базової середньої освіти, у змісті яких реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти. У зв’язку із цим, актуальності набуває питання впровадження нових інтегрованих курсів у 5-х класах Нової української школи. Одним з таких курсів є ’Україна і світ: вступ до історіх та громадянської освіти’ для 5 класу НУШ. Курс має на меті реалізувати ідею поєднання національної і всесвітньої історії, складових громадянської освіти в єдине ціле, щоб показати місце України у глобальному світі, розкрити сам процес її інтеграції до світового співтовариства, характеризувати тотожність, нерозривність, взаємовплив ключових соціальних, політичних, економічних та культурних процесів в Україні та Європі;сприяти формуванню в учнів та учениць толерантності, загальнолюдських цінностей на засадах патріотизму й гідності, поваги доправ і свобод людини та визнання цінності верховенства права. Про особливості впровадження курсу в освітній процес та його перспективи і буде програма виступу

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Взяти участь
on-line
Доступно
Примірник сертифікату для курсу: Особливості впровадження курсу  «Вступ до історії України та громадянської освіти»  в освітній процес  у 5 класах НУШ
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС

15 годин/0.5 ЄКТС

30 годин/1 ЄКТС

Є суб'єктом підвищення кваліфікації
Умови участі:

Необхідно зареєструватись та сплатити вартість сертифікату, після цього Ви отримаєте посилання на відеозапис з тренінгом та зможете завантажити свій сертифікат у PDF форматі