Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Інструменти, методи та технології в умовах реалізації «НУШ»

Мета тренінгу: поглибити знання педагогів щодо особливостей психолого-педагогічного супроводу суб’єктів освітнього середовища, розширити розуміння поняття «психолого-педагогічного супроводу» учасників освітнього процесу, поняття «педагогічна підтримка» у контексті формування психологічної компетентності фахівця; сприяти розумінню того, що функційне призначення психологічної компетентності суб’єкта діяльності доцільно розглядати не стільки в плані адаптації людини до професійної реальності, скільки в плані професійного розвитку професіогенезу; сприяти формуванню навички психологічної компетентності як засоба чинника, що дозволяє використовувати психологічний ресурс професійних ситуацій.

Зміст тренінгу: У контексті гуманістичної, особистісно-орієнтованої парадигми освіти питання реалізації психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу в НУШ набуває особливого значення, а реалізація Концепції «Нова українська школа» потребує підготовки компетентного, творчого, креативного, здатного швидко й ефективно діяти професіонала. Зауважимо, що діяльність сучасного педагога є гетерогенною зі значною частиною функцій, які на перший погляд не є очевидними, тому розвиток його професіоналізму потребує спрямування на формування цілісності та системності суб’єкта діяльності відповідно до психологічних вимог професії. У цих умовах набуває особливого значення професійно-психологічна компетентність педагога, розвиток його особистості, професійно-психологічних компетенцій, що є важливими як для самої особистості педагога і для її вихованців, так і для суспільства. Навчальний курс сприяє забезпеченню та реалізації психолого-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу шляхом формування та розвитку загальної готовності педагога через її види до післядипломного безперервного особистісно-професійного самовдосконалення: готовність до особистісно-професійної самоорганізації; готовність до підтримки на рівні сучасних вимог психолого-педагогічної компетентності; готовність до саморегуляції і професійної рефлексії; готовність до акмеологічного цілепокладання і формування образу ідеалу в інноваційній професійній діяльності; готовність до самовиховання; готовність до написання та реалізації програми особистісно-професійного розвитку на основі акмеограми; готовність до дослідницької діяльності у галузі психолого-педагогічних проблем та її самомотивації; готовність до самоврядування, до професійної взаємодії.

Цільова аудиторія: навчальний курс розроблений для адміністрації закладів освіти, вчителів, спеціалістів психологічної служби, батьків та учнів.

Взяти участь
on-line
Доступно
Примірник сертифікату для курсу: Інструменти, методи та технології в умовах реалізації «НУШ» - підвищення кваліфікації
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС

15 годин/0.5 ЄКТС

30 годин/1 ЄКТС

Є суб'єктом підвищення кваліфікації
Спікер тренінгу: Бойко Ірина
Спікер:
Бойко Ірина
кандидат психологічних наук, завідувач кафедри психології, доцент, Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради
Умови участі:

Необхідно зареєструватись та сплатити вартість сертифікату, після цього Ви отримаєте посилання на відеозапис з тренінгом та зможете завантажити свій сертифікат у PDF форматі