28 серпня 2019 року Кабінет Міністрів України своєю постановою №800 затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який набув чинності 03 вересня 2019 року (окрім пункту 17 цього Порядку, який набув чинності 01.01.2020 року).

ГО «Платформа ОСВІТИ» має статус суб’єкта підвищення кваліфікації, що підтверджується:

- пунктом 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, що надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;

- пунктом 2.2. розділу 2 «МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА» Статуту ГО «Платформа ОСВІТИ», відповідно до якого до основних видів діяльності ГО «Платформа ОСВІТИ» належить підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників;

- наявністю у ГО «Платформа ОСВІТИ» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який включає діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.